Výpočty, převody.

Vlastní lokátor a jednotlivá umístění protistanic je možné zadávat jako dvou, čtyř, šesti, osmi nebo desetimístný QTH lokátor (Field, Square, Subsquare, Extended Square a Extended Subsquare), historický pětimístný QRA čtverec v oblasti kde byl používán (přesně 5 znaků) nebo souřadnice.

Na rozdíl od jiných programů pro výpočet vzdáleností není nutné zadávat kompletní šestimístný QTH lokátor. Program počítá vzdálenost vždy do středu zapsané části a ve výsledné tabulce se objevuje přesnost (možná tolerance umístění uvnitř zapsané části) vzdálenosti a azimutu do přesné polohy na obou stranách. Přesnost se tedy může pohybovat asi od 20 metrů (dvakrát 10 metrů u desetimístných lokátorů) až do víc než 900 km mezi dvěma zadanými Fieldy u rovníku.

Dále lze zadat starý QRA čtverec, používaný v Evropě asi do roku 1985, pro zpracování historických deníků. Program je převádí v oblasti kde byly platné. Tyto staré QRA lokátory je nutné zadávat vždy kompletní.

Při zápisu souřadnic se vždy na prvním místě uvádí zeměpisná šířka a za ní, oddělená jednou mezerou, zeměpisná délka. Lze je zapisovat v decimálním vyjádření stupňů, ve stupních a decimálním vyjádření minut nebo ve stupních, minutách a vteřinách, vždy vcelku, bez mezer. Umístění na západ a východ od nultého poledníku nebo na sever a jih od rovníku lze zadat buď standardní měrnou jednotkou (W, E, N, S), nebo znaménkem minus pro západní délku a jižní šířku. U decimálního zápisu je nutné použít desetinnou tečku, nikoliv čárku Platné možnosti zadávání souřadnic jsou vidět po rozbalení volby formátu zobrazení výstupních souřadnic.

Veškeré údaje lze zapisovat bez ohledu na velikost znaků. Jednotlivé QTH lokátory (QRA čtverce, souřadnice) protistanic musí být na novém řádku formuláře nebo vedle sebe, odděleny čárkou. Jejich počet není omezen a je možné s výhodou nakopírovat hromadně například celý závod.

Spočtené vzdálenosti jsou zaokrouhlovány a nikoliv ořezány na nejbližší celé km, jak je tomu v závodech. Spočtené výsledky jsou díky tomu mírně odlišné od výsledků ze závodních deníků, nejen při použití výpočtu na eliptické zeměkouli. Tento program tedy nelze použít pro hodnocení závodů.

V tabulce výsledku jsou zobrazeny vždy převedené lokátory a vzdálenosti. Další sloupce lze zobrazit vhodnými volbami vlastností výstupu ve formuláři. Standardně program počítá vzdálenosti na kulaté zeměkouli o poloměru 6 371,29km, zaškrtnutím volby výpočtu podle GM4ANB jsou vzdálenosti počítány na eliptické zeměkouli s poloměry 6 378,388km / 6 356,912km (International elipsoid of 1924). Vzdálenost a azimuty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Zaškrtnutím lze zaokrouhlení vypnout a zobrazovat jen celá čísla. Dále lze vypnout nebo zapnout zobrazení přesnosti, azimutů, převedeného starého QRA čtverce (zpětný převod QTH na QRA funguje v oblasti, kde je to možné) a souřadnic. Dále je možné zvolit formát zobrazení zeměpisných souřadnic a jako doplněk i vypočtené body pro hodnocení Provozního aktivu.

Převod QRA na QTH nemusí být vždy přesný díky jinému rozdělení Kenner a Square uvnitř QRA nebo Pole. Problém se týká pouze zeměpisné délky (západ-východ), dělení zeměpisné šířky (sever-jih) odpovídá. Správný výsledek lze dosáhnout pouze převodem zeměpisných souřadnic nebo zápisem osmimístného QTH lokátoru. Dobrý příklad je např. kóta Vysoká u Kutné Hory. Ta má souřadnice Lat.: 49.942452 Lon.: 15.188395, což je převedené v lokátoru JN79QW26oe a QRA čtverci HJ06c. Ovšem převod HJ06c na QTH lokátor vychází do JN79NW a naopak převod z lokátoru JN79OW na QRA vychází do HJ07g. Při hodnocení historických deníků je nutné s tímto faktem a následnými nepřesnostmi počítat. Dobrým pomocníkem pro prefekcionisty jsou stránky Find QTH locator or map square, které umožňují zápis až desetimístného QTH lokátoru, na zobrazené satelitní mapě lze dohledat vrchol kóty nebo budovu a po odpovídajícím zvětšení a kliknutím na ni se zobrazí zeměpisné souřadnice a přesnější QTH lokátor pro správný převod.

Vypočtený výsledek je možné graficky zobrazit odkazem na známé stránky OK2PBQ a vygenerovanou mapu jako obrázek stáhnout. Vlastní QTH a QTH protistanic jsou předány do těchto stránek automaticky. Ostatní parametry je možné zvolit ve formuláři. Volba "Vzdálenost okolo QTH" se přizpůsobuje největší spočtené vzdálenosti.

Při vytváření programu jsem se inspiroval starším skvělým programem Location z DOSovské soupravy GEOG od G4JNT. Program je napsaný v PHP, volně použitelný a v případě zájmu rád pošlu jeho zdrojový kód pro umístění na libovolných stránkách.