JEDENÁCT KOLÍKŮ

Otevřený dopis adresovaný
Libor Ambrozek - ministr životního prostředí - Praha,
Helmut Hofer - nosič a syn posledního nosiče na Sněžku - Velká Úpa,
Krista Klaimer - dcera posledního privátního majitele České boudy - Hürth,
Lubomír Mocl - starosta Malé Úpy,
Jiří Novák - ředitel Krkonošského národního parku - Vrchlabí,
Hans Pohl - syn posledního privátního majitele České boudy - Erfurt,
Jaroslava Skrbková - majitelka České poštovny na Sněžce - Pec pod Sněžkou,
Alan Tomášek - starosta Pece pod Sněžkou,
Petr Kubík - turista - Trutnov
Vážené dámy, vážení pánové,
11 koliku
se spolupracovníky jsme dokončili demolici České boudy. Krov hlavní střechy tvořilo jedenáct párů ručně tesaných krokví. Tesaři je v roce 1868 spasovali a protloukli dřevěnými hřeby. Obyčejné smrkové kolíky zajišťovaly konstrukci 136 let. Při bourání jsme z jedenácti párů krokví vytloukli jedenáct unavených, ale funkčních kolíků. Dovolujeme si každému z vás jeden předat nebo poslat. Jsou památkou na Českou boudu na Sněžce, připomínkou její zajímavé historie a podle nás i výzvou pro budoucnost.
1. kolík:
Pane starosto Lubomíre Mocle z Malé Úpy, Vám dřevěný kolík připomíná, že Česká bouda stála po většinu existence v katastru Vaší obce a že odvahu postavit dům na největrnějším místě Krkonoš měl Hermann Blaschke, hospodský z Pomezních Bud. Je i připomínkou na nezájem lidí o věci veřejné, když v komunistickém režimu bez povšimnutí připustili převedení pozemku s boudou do sousední obce.
2. a 3. kolík:
Paní Kristo Klaimerová a pane Horste Pohle, naši dědové a babičky se v roce 1945 dívali na zábor vašeho rodinného majetku na vrcholu Sněžky. Netušili, že mlčením přispějí k likvidaci svých živností o tři roky později. Budiž jim omluvou hrozná zkušenost s nacismem, který kromě ponížení všech přivedl i naše nejbližší na popraviště. Kousek dřívka je jedinou fyzickou věcí, kterou Vám můžeme z České boudy vrátit. Ovšem nejenom tesařský hřeb připomíná dobré služby Vašeho pradědy Friedricha, dědy Emila a otce Heinricha na vrcholu Sněžky.
4. kolík:
Pane Helmute Hofere, několik generací mužů z Vaší rodiny bylo živobytím i citově spojeno s Českou boudou na Sněžce. Váš praděda Ignaz Hofer nosil dřevo už na stavbu boudy v roce 1868, možná i špalíček pro vytvoření tohoto kolíku. Váš děda Johann Hofer na krosně vynášel až stokilové náklady z Velké Úpy na vrchol padesát let. Váš otec Robert Hofer byl nosičem na Sněžku úplně posledním, svou dřevěnou krosnu odložil v roce 1961. I Vy sám jste poznal dřinu nosičského povolání, kvůli kterému jste v roce 1945 „směli“ zůstat v chalupě předků a nám po letech sdělit tolik zajímavého o životě spojeného se Sněžkou.
5. kolík:
Paní Jaroslavo Skrbková, v malém domečku donedávna zastíněném Českou boudou jste oživila více než stoletou tradici České poštovny na Sněžce. Teď jste si předsevzala na místě zbořené boudy postavit důstojnou útulnu s ještě lepšími službami pro naše hosty. Nechť Vám kousek staré boudy připomíná předchůdce, kteří od roku 1899 v České boudě razítkovali odeslanou poštu.
6. kolík:
Pane starosto Alane Tomášku z Pece pod Sněžkou, Vaše město převzalo v roce 1990 boudu po 45 letech socialistického hospodaření v dezolátním stavu. Až městské zastupitelstvo s Vámi v čele našlo odvahu problém řešit a vyměnit zničenou boudu za nový, stejně zajímavý, ale moderní objekt. V těžkých chvílích Vám kolík připomene odhodlání, se kterým jste do projektu na počátku vstupovali.
7. kolík:
Pane řediteli Krkonošského národního parku Jiří Nováku, podařilo se Vám zajistit finanční prostředky a zorganizovat zboření zničené České boudy. Několikrát jste deklaroval přání pomoci vzniku nového domu a dřívko z původní boudy je výzvou vidět Sněžku nejen jako unikátní přírodní fenomén, ale také jako cíl cesty mnoha poutníků.
8. kolík:
Pane ministře Libore Ambrozku, dostáváte důkaz o prvním kroku k vyčistění vrcholu Sněžky od dožitých staveb. Ve Vašich rukou je nejen finanční podpora celému projektu, ale také úřednická pomoc při postavení nové poštovny v I. zóně národního parku.
9. kolík:
Pane turisto, potkali jsme se na Sněžce a dali se do řeči o bourání a stavění České boudy. Děkujeme za Váš zájem o dění na Sněžce i povzbuzení. Právě pro Vás bouda kdysi vznikla a doufáme, že nová poštovna Vám bude brzy dobře sloužit.
 
Vážené dámy, vážení pánové, apelujeme na vás, najděte odvahu postavit na místě České boudy sice malý, ale ekologicky čistý, zajímavý, chytrý a originální domek, který bude dobře sloužit, reprezentovat Českou republiku a jednou připomene našim vnukům, že i v této době žili rozumní a přitom nebojácní tvůrci.
 
30. listopadu 2004 Za Veselý výlet Lenka, Kateřina, Miloslav a Pavel Klimešovi
PS: 10. + 11. kolík:
Dva kolíky jsme si s dovolením ponechali. Jeden nám bude připomínat těžkou práci při rozebírání boudy v nepříznivém počasí ve dnech 21. září až 28. října 2004. Druhý bychom rádi brzy zatloukli do dřevěné konstrukce nové stavby.
 
Převzato z: Sezónní noviny Veselý výlet, Temný Důl čp. 46, 542 26 Horní Maršov, č. 24/2005 www.veselyvylet.cz

CNW:Counter od 15.12.2011 Napište: OK1AXH Poslední úpravy 12.06.2017