Vrchol Sněžky v proměnách času.

snezka08
V roce 1875 koupil obě boudy Friedrich Pohl a začala „zlatá éra“ turistiky na Sněžce. V České boudě byl zřízen C.K. rakouský telegrafní úřad. Práci v něm vykonával Johann Kirchschlager z Dolní Malé Úpy. Ten žil na vrcholu Sněžky s celou pětičlennou rodinou, přijímal i zimní návštěvníky, vedl zimní návštěvní knihy a od roku 1880 prováděl systematická meteorologická pozorování. Současně jako rakouský poštovní a telegrafní zaměstnanec obsluhoval i Pruskou říšskou poštovní agenturu v sousední Pruské boudě. V roce 1901 za to obdržel od rakouského císaře Kříž za zásluhy. 11.září 1899 byla v České boudě otevřena Poštovna Císařské a královské rakouské pošty, která byla v provozu do roku 1918. V roce 1920 byla znova otevřena jako poštovna Československé pošty. Některé prameny sice uvádějí umístění C.K. telegrafní stanice a později i Poštovny mimo Českou boudu, ale domnívám se, že takové údaje jsou chybné.
Před r. 1650
1681-postavena Kaple
1824-postaven Geo-bod
1824-vytyčeny hranice
1850-postavena Pruská bouda
????-postaveny cesty
1868-postavena Česká bouda
1875-zřízena Telegrafní stanice
1900-postavena Polská observatoř
1910-rekonstrukce České boudy
1930-postaven kiosek Pekárna
1936-postaven kiosek Občerstvení
1937-postaven kiosek Čokoláda
1938-1945 Druhá světová válka
1949-rekonstrukce České boudy
1949-postavena Lanovka
1960-odstraněn kiosek Čokoláda
1962-1974 rekonstrukce polských budov
1962-1974 opraveny cesty
1967-odstraněna Pruská bouda
1972-oplechována Česká bouda
1974-postavena nová Polská observatoř
1982-odstraněna Pekárna
1990-odstraněna stará observatoř
2004-odstraněna Česká bouda
2005-odstraněna trafostanice
2007-postavena nová Poštovna
2009-havárie na observatoři
2009-odstraněn kiosek
2011-Současný stav
Animace
Při zpracování textů byly použity zdroje dostupné na síti, jako hlavní inspirace mi posloužily články v časopisu Veselý výlet.

CNW:Counter od 15.12.2011 Napište: OK1AXH Poslední úpravy 12.06.2017