Vrchol Sněžky v proměnách času.

snezka09
První systematická meteorologická pozorování se na Sněžce začala provádět v roce 1824 pomocí teploměru a barometru umístěných v kapli. První pozorovatel byl Karol Siebenhaar. V měřeních se pokračovalo do roku 1834 a jejich sortiment se postupně rozšířil - množství srážek, směr větru, vlhkost vzduchu a atmosférická elektřina pomocí elektroskopu. Kromě toho byly zaznamenávány také časy východů a západů slunce.
5.7.1827 bylo přijato rozhodnutí o vykonávání pravidelných meteorologických pozorováních v letních měsících, ale bouře 16 srpna 1834, která způsobila smrt turisty a poškodila meteorologické zařízení ukončila desetileté období měření.
Později, do roku 1880, majitel Pruské boudy asi pokračoval v meteorologických měřeních, ale neexistují žádné záznamy.
Od roku 1880 pravidelná měření prováděl na jednoduché meteorologické stanici v Pruské boudě Johann Kirchschlager jako jednu ze svých mnoha prací na vrcholu.
V roce 1897 vznikl projekt výstavby hvězdárny a meteorologické stanice, který podporoval ředitel meteorologického ústavu v Berlíně. V roce 1899 byla zahájena stavba observatoře a v roce 1900 byla dokončena. Hlavně díky ruční přepravě veškerého materiálu se observatoř stala největší meteorologickou investicí té doby ve střední Evropě.
Čtvercová, 16 metrů vysoká věž s 2 m vysokou střešní nástavbou nebyla stavěna z cihel. Její kostra byla z dubového a modřínového dřeva ukotveného do hloubky 4 m. Stěny byly z azbestokorkových desek tloušťky 18 cm, na obou stranách obalených vrstvou jutové tkaniny a zpevněných sádrovou omítkou. Z vnější strany byly stěny izolovány dřevěnými voštinami a z vnitřní strany lepenkou. Celá věž byla stabilizována ocelovými lany kotvenými k základovým kamenům o hmotnosti 5 tun pod povrchem terasy.
Observatoř byla vybavena zařízením vysoké třídy pro základní meteorologická pozorování. Kromě toho byla prováděna pozorování zvláštních jevů, jako např. Eliášův oheň, a studiem námrazy. Většina přístrojů byla umístěna na střešní terase věže.
Před r. 1650
1681-postavena Kaple
1824-postaven Geo-bod
1824-vytyčeny hranice
1850-postavena Pruská bouda
????-postaveny cesty
1868-postavena Česká bouda
1875-zřízena Telegrafní stanice
1900-postavena Polská observatoř
1910-rekonstrukce České boudy
1930-postaven kiosek Pekárna
1936-postaven kiosek Občerstvení
1937-postaven kiosek Čokoláda
1938-1945 Druhá světová válka
1949-rekonstrukce České boudy
1949-postavena Lanovka
1960-odstraněn kiosek Čokoláda
1962-1974 rekonstrukce polských budov
1962-1974 opraveny cesty
1967-odstraněna Pruská bouda
1972-oplechována Česká bouda
1974-postavena nová Polská observatoř
1982-odstraněna Pekárna
1990-odstraněna stará observatoř
2004-odstraněna Česká bouda
2005-odstraněna trafostanice
2007-postavena nová Poštovna
2009-havárie na observatoři
2009-odstraněn kiosek
2011-Současný stav
Animace
Při zpracování textů byly použity zdroje dostupné na síti, jako hlavní inspirace mi posloužily články v časopisu Veselý výlet.

CNW:Counter od 15.12.2011 Napište: OK1AXH Poslední úpravy 12.06.2017