Vrchol Sněžky v proměnách času.

snezka10
Okolo roku 1910 Friedrich Pohl provedl přístavbu velké verandy k České boudě. Hrabě Rudolf Czernin-Morzin vybudoval v roce 1912 důmyslný vodovod, který z Rudné rokle pumpoval pomocí Peltonova čerpadla vodu do České boudy. Pohlové měli celé zařízení v nájmu, než jej v roce 1920 koupili. V zimě 1957 potrubí zamrzlo, popraskalo a již nebylo opraveno. Od té doby se voda do boudy vozila v sudech lanovkou. V souvislosti s výstavbou nové Polské observatoře byl vybudován také nový polský vodovod a od té doby se voda čerpala do zásobních nádrží z ní. Propojovací potrubí mezi boudami nebylo příliš hluboko a i když bylo elektricky vytápěné, v zimě zamrzalo a tak se pravidelné večerní rozbalování náhradní hadice, naplnění nádrží v České boudě a opětné zabalení stalo nepříjemnou součástí běžných povinností personálu České boudy.
Před r. 1650
1681-postavena Kaple
1824-postaven Geo-bod
1824-vytyčeny hranice
1850-postavena Pruská bouda
????-postaveny cesty
1868-postavena Česká bouda
1875-zřízena Telegrafní stanice
1900-postavena Polská observatoř
1910-rekonstrukce České boudy
1930-postaven kiosek Pekárna
1936-postaven kiosek Občerstvení
1937-postaven kiosek Čokoláda
1938-1945 Druhá světová válka
1949-rekonstrukce České boudy
1949-postavena Lanovka
1960-odstraněn kiosek Čokoláda
1962-1974 rekonstrukce polských budov
1962-1974 opraveny cesty
1967-odstraněna Pruská bouda
1972-oplechována Česká bouda
1974-postavena nová Polská observatoř
1982-odstraněna Pekárna
1990-odstraněna stará observatoř
2004-odstraněna Česká bouda
2005-odstraněna trafostanice
2007-postavena nová Poštovna
2009-havárie na observatoři
2009-odstraněn kiosek
2011-Současný stav
Animace
Při zpracování textů byly použity zdroje dostupné na síti, jako hlavní inspirace mi posloužily články v časopisu Veselý výlet.

CNW:Counter od 15.12.2011 Napište: OK1AXH Poslední úpravy 12.06.2017