Vrchol Sněžky v proměnách času.

snezka15
Nejspíš v souvislosti s výstavbou horní stanice lanovky, byla provedena také zásadní rekonstrukce České boudy. Místo bývalého přístavku k boudě (snad byt majitele, bývalý telegrafní úřad a poštovna) byla postavena větší přístavba s trafostanicí, sklady a bytem vedoucího boudy. Dále také nová kuchyně, která vyplnila volné místo mezi boudou a trafostanicí. Na jižním okraji přístavby trafostanice stál na střeše jakýsi čtvercový základ, malá věž, jehož účel se nám nikdy nepodařilo objasnit nebo pochopit. Díky mezinárodní dohodě byly z této trafostanice napájeny i všechny objekty na polské straně vrcholu.
Nepodařilo se mi nalézt žádnou zmínku o této výstavbě a tak termín je pouze můj odhad podle ostatních známých skutečností.
Před r. 1650
1681-postavena Kaple
1824-postaven Geo-bod
1824-vytyčeny hranice
1850-postavena Pruská bouda
????-postaveny cesty
1868-postavena Česká bouda
1875-zřízena Telegrafní stanice
1900-postavena Polská observatoř
1910-rekonstrukce České boudy
1930-postaven kiosek Pekárna
1936-postaven kiosek Občerstvení
1937-postaven kiosek Čokoláda
1938-1945 Druhá světová válka
1949-rekonstrukce České boudy
1949-postavena Lanovka
1960-odstraněn kiosek Čokoláda
1962-1974 rekonstrukce polských budov
1962-1974 opraveny cesty
1967-odstraněna Pruská bouda
1972-oplechována Česká bouda
1974-postavena nová Polská observatoř
1982-odstraněna Pekárna
1990-odstraněna stará observatoř
2004-odstraněna Česká bouda
2005-odstraněna trafostanice
2007-postavena nová Poštovna
2009-havárie na observatoři
2009-odstraněn kiosek
2011-Současný stav
Animace
Při zpracování textů byly použity zdroje dostupné na síti, jako hlavní inspirace mi posloužily články v časopisu Veselý výlet.

CNW:Counter od 15.12.2011 Napište: OK1AXH Poslední úpravy 12.06.2017