Vrchol Sněžky v proměnách času.

snezka18
Celkový stav observatoře, vibrace budovy ve větru, velikost střešní terasy a další skutečnosti, znemožňovaly instalaci nových přístrojů a zkvalitnění práce meteorologů. K první větší nebezpečné havárii došlo v říjnu 1962, kdy praskla jedna ze štítových zdí staré observatoře. S ohledem na situaci byla nařízena evakuace budovy do 48 hodin. Kvůli nutnosti pokračování pozorování byly provedeny opravy, které spočívaly v nahrazení shnilých prvků a posílení zdí. Již v roce 1955 bylo rozhodnuto o kompletní přestavbě budov na polské straně vrcholu. Celá rekonstrukce, včetně výstavby vodovodu, nové observatoře, likvidace původní Pruské boudy a staré observatoře měla být provedena v letech 1962 až 1965. Celý projekt jako vždy v podmínkách vrcholu Sněžky provázela celá řada problémů, změn druhu objektů, schvalování a zamítání, atd. S prvními pracemi se sice v roce 1962 skutečně začalo, ale až v roce 1967 byla zbořena Pruská bouda. Plánované náklady se několikanásobně zvýšily. Nakonec byla v roce 1974 dokončena stavba nové observatoře, ale stará byla snesena až v roce 1990.
Před r. 1650
1681-postavena Kaple
1824-postaven Geo-bod
1824-vytyčeny hranice
1850-postavena Pruská bouda
????-postaveny cesty
1868-postavena Česká bouda
1875-zřízena Telegrafní stanice
1900-postavena Polská observatoř
1910-rekonstrukce České boudy
1930-postaven kiosek Pekárna
1936-postaven kiosek Občerstvení
1937-postaven kiosek Čokoláda
1938-1945 Druhá světová válka
1949-rekonstrukce České boudy
1949-postavena Lanovka
1960-odstraněn kiosek Čokoláda
1962-1974 rekonstrukce polských budov
1962-1974 opraveny cesty
1967-odstraněna Pruská bouda
1972-oplechována Česká bouda
1974-postavena nová Polská observatoř
1982-odstraněna Pekárna
1990-odstraněna stará observatoř
2004-odstraněna Česká bouda
2005-odstraněna trafostanice
2007-postavena nová Poštovna
2009-havárie na observatoři
2009-odstraněn kiosek
2011-Současný stav
Animace
Při zpracování textů byly použity zdroje dostupné na síti, jako hlavní inspirace mi posloužily články v časopisu Veselý výlet.

CNW:Counter od 15.12.2011 Napište: OK1AXH Poslední úpravy 12.06.2017