Lineární převaděč OK0A

Anteny převaděče

Historie převaděče

Licence převaděče
Licence převaděče.

Začátkem roku 1971 na podnět Zdeňka OK1PG se začalo uvažovat o výstavbě lineárního převaděče v pásmu 144 MHz. Jako nejvhodnější místo pro umístění byla zvolena Sněžka – Česká bouda, kde již bylo vybudováno radioamatérské zázemí stanice OK1VR (později OK1KHI).

Vývoje a konstrukce převaděče se ujal s nesmírnou obětavostí Standa OK1MS (ex. OK1MBS), který s pracemi přímo na převaděči, organizováním širokého kolektivu spolupracovníků a následným dlouhodobým dohledem a údržbou strávil ve prospěch všech jeho uživatelů tisíce hodin práce.

Záštitu nad celým projektem převzal Městský výbor Svazarmu v Praze, který také financoval některé větší materiálové objednávky.

26. března 1972 proběhlo první jednání přímo v České boudě na Sněžce, bylo zvoleno místo pro převaděč a domluveny další nutné podrobnosti. S pověřením Městského výboru Svazarmu v Praze jednal s tehdejšími vedoucími p. Klugerem a pí. Svobodovou, Karel OK1AVK a Standa OK1MBS. Po dalších nezbytných legislativních úkonech bylo na převaděč Federálním ministerstvem spojů vydáno povolení s volacím znakem OK0A.

Blokové schema
Blokové schema.

Během roků 1971 a 1972 byl převaděč v jednotlivých dílech vyvinut a laboratorně odzkoušen na vývojovém pracovišti experimentální stanice OK7ULZ. Od začátku roku 1973 až do začátku dubna probíhaly zkoušky z dobrého QTH v Praze – Střešovicích. Během této doby bylo přes převaděč navázáno mnoho zajímavých spojení.

První zkušební spojení se uskutečnilo 2.2.1972 ve 20:53 mezi stanicemi OK1PG – OK1DJM a OK1RS. Vstupní kmitočet byl 144,200 MHz a výstupní 145,700 Mhz se šíří přenášeného segmentu 30 kHz. Tyto kmitočty se různě měnily, také podle změn v Band planu pro 2 m pásmo.

7.dubna 1973 se stal historickým datem. V 11:00 začal pracovat FM převaděč OK0B Aleše OK1AGC na Černé Studnici a v 15:00 byl spuštěn lineární OK0A na Benecku v Krkonoších. Toho dne začala oficiální historie převaděčů v ČR.

OK0A byl po měsíci zkušebního provozu na Benecku demontován a v květnu převezen na výstavu OK50R k 50. výročí rozhlasu na Slovanském ostrovu v Praze. Vystaven byl od 18. května do 16. června 1973 a na výstavě získal významné ocenění.

1973 - Instalace
1973 - Instalace
Duplexer

Ve dnech 14 a 15. července 1973 byl převaděč definitivně nainstalován v České boudě na Sněžce. Montážní parta byla obsáhlá, OK1AIB, OK1AIY, OK1AVK, OK1ALV, OK1MBS, OK1MWA a OK1WBK. Nejobtížnější se ukázalo proříznutí otvorů pro oba stožáry přijímací a vysílací antény. Pod novou krytinou ze silného vlnitého plechu bylo totiž několik vrstev starých „vyzrálých“ šindelů původní střechy, které měly místy až 50cm. Naštěstí se jednalo o víkend s nádherným počasím, které práce umožnilo.

Po instalaci
Po instalaci.
Antény v roce 1974
OK1AIB
První vytápěná anténa.

V této první technické variantě byl převaděč s tříelektronkovým PA a výkonem okolo 15W. Přijímací a vysílací anténa byly samostatné, umístěné na severní a jižní straně hřebenu střechy České boudy.

První zimní sezóna prokázala sílu přírody, antény byly obaleny neprostupnou vrstvou námrazy a bylo jasné, že je třeba provést změnu.

Po zkušenostech s námrazou v zimním období se rozhodlo o výrobě všesměrové horizontálně polarizované a vytápěné anténě pro přijímač. 18. a 19. 8. 1974 byla instalována na severní straně střechy. Druhá původní anténa ze zkřížených dipólů byla postavena na věž trafostanice, s tím že bude možné použít ji jako nouzovou náhradní v případě poruchy. Současně byl nahrazen PA převaděče novým, pouze s elektronkami QQE 03/12 a QQE 06/40 s vyšším výkonem.

Velkým přínosem pro funkci celého převaděče bylo zhotovení šesti-obvodového duplexeru podle návrhu W1GAN. Viz. Příloha. (Pdf - cca. 3 Mb.). Ten s mistrovskou precizností vyrobil Toník OK1DAI. Nastavení a změření provedl Karel OK1BMW. Viz. graf. Instalace duplexeru proběhla po Polním dnu 1976.

Další nemalou pomocí bylo např. zhotovení kodéru identifikační značky od Jana OK1VAM, ještě na TTL-logice a diodové matrici. Pavel OK1AIY, který zhotovil zdroj pro napájení tranzistorových částí převaděče, Pavel OK1AEV zhotovil zdroj pro elektronkový koncový stupeň a dalších jiných kteří zajišťovali bezporuchový provoz převaděče po celé jeho funkční období.

18. května 1982 byl převaděč vypnut a jeho provoz ukončen. V březnu 1984 jsme bývalý převaděč demontovali, na zdravotnických nosítkách snesli do Pece a odvezli zpět do Nové Paky.

Pár fotografií zbývajících historických dílů převaděče, které pořídil Franta OK1CA na jaře 2012.

RX filtr RX filtr detail Budič TX Budič TX Budič TX PA PA detail PA PA

Všechny fotografie jsou umístěné v samostatné sekci galerie pro převaděč.

Některé důležité datumy z historie převaděče:

6.1.1972První zkoušky FM modulace na 2m.
17.1.1972OK0A Střešovice,
vstup 144,880 ÷ 144,940 (144,915 ± 25kHz),
výstup 29,240 ÷ 29,290 MHz.
V 19:30 1.QSO mezi OK1VEZ a OK1AVK.
2.2.1972První zkouška 2m / 2m.
20:53 – 1. QSO OK1PG – OK1DJM – OK1RS
vstup 144,200 ± 15kHz, výstup 145,690 ± 15kHz (Λf: 1,490MHz).
26.3.1972Jednání na Sněžce o umístění OK0A (1AVK, 1MBS)
10.6.1972Nové kmitočty, vstup 144,200, výstup 145,700 (Λf:1,5MHz).
7.4.1973Zkušební provoz na Benecku
Květen 1973Výstava 50 let Čs. Rozhlasu OK50R.
14 – 15.7.1973Montáž OK0A na Sněžku (1AVK, 1AIY, 1ALV, 1WBK, 1MWA, 1AIB, 1MBS).
18 – 19.8.1974Montáž vytápěné antény (1AIB, 1AIY, 1WBK, 1AVK, 1MBS).
7.7.1976Instalace duplexeru a montáž patrových RX/TX dipólů.(1DAI, 1BMW).
Leden 1977Demontáž patra dipólů. (1AEV, 1AIB, 1MBS, 1PG)
15.3.1980Přeladění převaděče, vstup 144,475 výstup 145,475.(Λf:1,0MHz)
18.5.1982Vypnutí a ukončení provozu OK0A.
Velikonoce 1984Snesení převaděče ze Sněžky.
Léto 1988Demontáž antény OK0A.

Podklady a obrázky pro tento popis poskytl Standa OK1MS. K případnému dalšímu publikování je nutný jeho souhlas.


CNW:Counter od 15.12.2011 Napište: OK1AXH Poslední úpravy 12.06.2017